Gofynnwch am alwad yn ôl
Pob Pecyn Taith India

Pecynnau India Tour

Gallwch ddisgrifio India nid fel gwlad ond fel teimlad. Rydym yn darparu Pecynnau Taith All India sy'n eich galluogi i brofi'r teimlad hwnnw. Ymestyn o uwchgynadleddau Himalayas wedi'u rhewi i wydr trofannol Kerala. Mae ei ffiniau helaeth yn cwmpasu ystod annigonol o dirweddau, diwylliannau a phobl. Mae Pecynnau Taith 'Peiriannau Tywod India' yn cwmpasu popeth i gyd. Cerddwch strydoedd unrhyw ddinas Indiaidd a byddwch yn rhwbio ysgwyddau gyda chynrychiolwyr o nifer o grefyddau mawr y byd, yn dod i'r afael â defodau deml a berfformiwyd ers amser y Pharaohiaid Aifft, mosgiau nionod a godwyd ganrifoedd cyn y Taj Mahal, ac adleisiau rhyfeddol o y Raj Prydeinig ar bron bob cornel. Gyda chopaon helaeth a thirluniau gwyrdd ysblennydd, gallwch gael yr holl brofiad anhygoel hyn gyda'n Pecynnau Taith All India. Ar gyfer pob un o'i juxtapositions jarring, paradocs anhygoel a rhwystredigaeth, mae India yn dal i fod yn gyrchfan hollol gymhellol. Bydd y niferoedd o fywyd yn ei bazaars llawn, sef y Filmi Music allforiwr, yn sillafu nad oes llawer ohonynt yn gallu anghofio o'r eiliad maent yn camu ar awyren. Mae Pecynnau Taith 'Peiriannau Tywod All India' yn sicrhau bod y daith India gorau i chi yn gallu ei ddychmygu.

Gyda mwy na 30,000 o flynyddoedd o hanes, yn cael ei reoli dros wahanol ddynion a Kingdoms cyn cael ei sefydlu fel gweriniaeth yn yr 20eg ganrif. Mae gan India fwy na mil o atyniadau i dwristiaid a nifer o safleoedd Treftadaeth y Byd. Pecynnau Teithio Llyfr India o Sand Pebbles 'a mwynhau traethau ysgubol a rhyfeddodau naturiol i gampweithiau pensaernďaeth hynafol a chanoloesol, mae pob un o wahanol ranbarthau India'n cynnig rhywbeth o ddiddordeb i bawb. O deithiau i ddarganfod hanes Odisha i archwilio Gogledd-ddwyrain India a thu hwnt, neu ar gyfer pecynnau teithio rhyngwladol, gall asiantau teithio profiadol ein hawdurdod wneud unrhyw drefniant yn gyflym ac yn effeithlon. Isod ceir sampl o rai o becynnau teithiau mwy poblogaidd yr asiantaeth, a gellir addasu unrhyw rai ohonynt i ddiwallu buddiannau penodol unrhyw grŵp.

  • Teithiau Gogledd India
  • Teithiau Dwyrain India
  • Teithiau De India
  • Pecynnau teithiau thema
  • Teithiau Gorllewin India
  • Teithiau Odisha

Yn gwasanaethu cwsmeriaid bodlon ers dros bymtheg mlynedd, Teithiau Cerdded Tywod wedi cael ei gydnabod gan Weinyddiaeth Twristiaeth India fel asiantaeth deithio profiadol sy'n darparu gwasanaethau taith o'r radd flaenaf yn gyson ac yn cyrraedd y lefel uchaf o foddhad cwsmeriaid. Dewch i syrthio mewn cariad gydag India gyda Phecynnau Taith Gwyliau Sand Pebbles India. Bydd yn symud y ffordd rydych chi'n gweld y byd.