• Os caiff ei ganslo cyn diwrnod 60 o'r dyddiad cyrraedd: codir 25% o gyfanswm yr arhosiad fel tâl cadw.
  • Os caiff ei ganslo o fewn dyddiau 30-60 o'r dyddiad cyrraedd: codir 40% o gyfanswm yr arhosiad fel tâl cadw.
  • Os caiff ei ganslo o fewn dyddiau 21-30 o'r dyddiad cyrraedd: codir 50% o gyfanswm yr arhosiad fel tâl cadw.
  • Os caiff ei ganslo o fewn dyddiau 07-21 o'r dyddiad cyrraedd: codir 75% o gyfanswm yr arhosiad fel tâl cadw.
  • Os caiff ei ganslo o fewn diwrnod 07 o'r dyddiad cyrraedd: codir 100% o gyfanswm yr arhosiad fel tâl cadw.
  • Mewn achos o Ddangosiad Dim neu Wirio cyn y dyddiad ymadael: codir tâl cadw 100% o gyfanswm yr arhosiad.

Gofynnwch am alwad yn ôl

CAIS CAIS GALL

Rhowch eich manylion isod i ofyn am alwad yn ôl a byddwn yn cysylltu â ni cyn gynted ag y bo modd.