Gofynnwch am alwad yn ôl

Ewch ymlaen gydag Ymddiriedolaeth Brand You Can! ...Pvt Tour 'n' Travels (I) Taith Pebbles. Ltd - y gweithredwyr taith ewroeaidd Odisha sy'n cyffwrdd ag enaid sgoriau cwsmeriaid gyda phecynnau deniadol a gwasanaethau ategol.

Gadewch i'n gweithlu profiadol ac arbenigol wneud eich taith yn Odisha y profiad mwyaf cofiadwy. Rydym yn creu atgofion sy'n dioddef am byth.

Dod o hyd i bobl newydd, blasu ffyrdd o fyw amrywiol ac ymweld â byd na wyddoch chi erioed. Mae nifer o bobl sy'n gallu mynd â chi yn teithio, ond fe fyddwch chi'n teimlo fel lleol ym mhob cyrchfan rydych chi'n ymweld â Sand Pebbles.

Mae ein gwasanaethau'n cynnwys

Rhenti Car & Coach ar gyfer teithiau a phriodas:Ceir car a choetsys ar gyfer ymweliadau llawn a hanner diwrnod ar gyfer archwilio dinasoedd, tirnodau, diwylliannau a llawer mwy. Mae car moethus a choetsys ar gael hefyd ar gyfer Priodas a Barats.

Teithiau Eco: Ewch yn agosach at natur a threulio peth amser gyda'r fflora a'r ffawna.

Pecynnau Gwyliau Domestig a Rhyngwladol:Dod o hyd i reswm i fynd a chynlluniwch eich gwyliau o amrywiaeth unigryw o becynnau teithiol domestig a Rhyngwladol i'r cyrchfannau mwyaf poblogaidd ar draws India ac o gwmpas y byd.

Archebu Hwyl Domestig a Rhyngwladol: Grŵp craidd o weithredwyr teithiol iawn Odisha i ddod â'r prisiau gorau posibl â chi â chwmnïau hedfan sydd wedi'u rhestru ledled y byd. Rydym hefyd yn darparu cymorth Pasport a VISA ar gais.

Rheoli Digwyddiadau: Mae staff hyfedrus i drefnu Cynadleddau, Cyfarfodydd Trafodion Cell, Cymhellion, Arddangosfeydd a Digwyddiadau yn ddichonadwy ac yn effeithiol.

Rydym yn Asiant Teithio swyddogol o AberystwythCynhadledd ASICON-2007, PEDICON-2008, ISAR-2008, IATO-2008, CII-2008, IPL-2010, IRACON-2010 a Holl India - 2011 Rourkela, Gwesty Hindustan International Bhubaneswar a Hotel Mayfair Palm Beach Resorts, Gopalpur ar y môr . Caiff ei addurno gydag achrediad gyda India Tourism, IATA, ATOAI, TAAI, IATO, ADTOI ac ITTA.

Cysylltwch â Ni / Ymholiad Ni