Gofynnwch am alwad yn ôl

Mae'n gyson yn anodd dylunio teithiau, yn enwedig pan fyddwn ni'n gweithio 9 i 5 yn ystod yr wythnos. Ond beth am y penwythnosau? Mae penwythnosau 52 allan o'r flwyddyn. Sut ydych chi'n mynd i'w gwario? Mae nifer fawr o unigolion sy'n rhyfeddol o deithio'n helaeth ar y sail nad ydynt yn meddwl nad oes digon o amser iddynt fynd i unrhyw le arall, fodd bynnag, y ganolfan siopa neu theatrau ffilm. Mewn unrhyw achos, nid dyna'r dull gorau o fyw! Y dull mwyaf syml o gryfhau'ch penwythnosau yw trwy fynd ar daith i daith Penwythnos Odisha gyda Threithiau Tywod Pebbles.

Nid yw teithio mewn gwirionedd yn golygu bod angen i chi hedfan nifer fawr o filltiroedd i gyrraedd eich cyrchfan. Weithiau, yr unig beth sydd ei angen arnoch yw penwythnos a char gyda thanc llawn o danwydd.

Mae'r pecynnau teithiau cain sy'n cynnwys y mannau twristiaeth penwythnos poblogaidd wedi troi allan i fod yn daro ymysg y twristiaid tramor a domestig. Mae'r nofel yn ymdrechu i ystyried gwahanol fuddiannau gwylwyr diwedd yr wythnos wedi rhoi'r grym i Sand Pebbles i wneud sillafu brwd ac mae hefyd wedi ennill cerrig milltir cynhyrchiol i'r sefydliad ac ar gyfer teyrngarwch a gwerthfawrogiad defnyddwyr. Yn unol â hynny, mae'r pecynnau a ddyfeisiwyd gydag asesiadau manwl yn cwmpasu Bhubaneswar, Puri, Konark, Chilika, Bhitarkanika a mwy.

Mae cyrchfannau Penwythnos Odisha wedi'u crefftu'n arbennig gyda theithiau Ysbrydol a threftadaeth, teithiau Honeymoon, teithiau anturus gyda theulu a ffrindiau a theithiau eco ar gyfer pobl sy'n hoff o natur.

Mae'r llety ar gyfer yr holl deithiau a phecynnau yn cynnwys brecwast ym mhob canolfan dwristiaeth. Y fflyd mwyaf modern o Aberystwyth ceir moethus a choetsys gyda chauffeurs profiadol a hyfforddedig ar orchymyn cwsmeriaid. Trefnir gwestai cain gyda mwynderau chwythu'r meddwl ar gyfer y cwsmeriaid ym mhob un o'r cyrchfannau twristiaid gorau yn Odisha.

Cyswllt