Gofynnwch am alwad yn ôl

Polisi Archebu:

  • Indiaid Di-Breswyl / Twristiaid Tramor i gynhyrchu Pasbort a VISA ddilys yn orfodol ar adeg Ymgeisio.
  • Nationals India i fod â phrawf adnabod Ffotograff dilys i'w gynhyrchu ar adeg Gwirio Mewn.
  • Mae cadarnhad archebu yn ddarostyngedig i dderbyn taliad ymlaen llaw 100 ar adeg gwneud y archeb.