Polisi Archebu:

  • Indiaid Di-Breswyl / Twristiaid Tramor i gynhyrchu Pasbort a VISA ddilys yn orfodol ar adeg Ymgeisio.
  • Nationals India i fod â phrawf adnabod Ffotograff dilys i'w gynhyrchu ar adeg Gwirio Mewn.
  • Mae cadarnhad archebu yn ddarostyngedig i dderbyn taliad ymlaen llaw 100 ar adeg gwneud y archeb.
[ninja_form id = "3"]
Gofynnwch am alwad yn ôl

CAIS CAIS GALL

Rhowch eich manylion isod i ofyn am alwad yn ôl a byddwn yn cysylltu â ni cyn gynted ag y bo modd.